Foredrag om felttoget i Norge våren 1940 ved Jan P. Pettersen

Om arrangementet

Omtale av foredraget/boken Det allierte felttoget i Norge våren 1940 var ifølge britiske historikere en militær fiasko. Operasjonene var utilstrekkelig planlagt, soldatene elendig trent og utrustet, og den politiske så vel som den militære ledelsen katastrofalt dårlig.

Omtale av foredraget/boken

Det allierte felttoget i Norge våren 1940 var ifølge britiske historikere en militær fiasko. Operasjonene var utilstrekkelig planlagt, soldatene elendig trent og utrustet, og den politiske så vel som den militære ledelsen katastrofalt dårlig. 

Jan P. Pettersen tar et usminket oppgjør med den allierte ledelsen og gjennomføringen av de militære landoperasjonene under Narvikfelttoget. Flere av de allierte angrepene påførte sivilbefolkningen store lidelser og hadde minimal militær betydning.

I boken, NARVIK 1940 Strategisk mål og politisk symbol som utkom i 2021, knuses myter fra det allierte felttoget, og det gis nye perspektiver på kampene i Nord-Norge.

Det var i hovedsak den norske 6. divisjon og dens to brigader som på landsiden nedkjempet de tyske styrkene. 

Boken gir også ny innsikt i flere viktige hendelser fra felttoget våren 1940:
Regjeringens inngripen i ledelsen av den sivile og militære kampen i midten av mai, ble gjort på en lite gjennomtenkt måte. Det skapte en unødig konflikt med general Fleischer.

General Ruges handlemåte i tiden rundt kapitulasjonen og ukene etter har vært lite kjent. Flere av de militære arkivene fra felttoget forsvant og ble aldri gjenfunnet.

Avslutningsvis resonnerer forfatteren over den manglende omtale og anerkjennelse som den nordnorske motstandskampen våren 1940 har fått i den norske krigshistorien.


Jan P. Pettersen er tidligere yrkesoffiser og næringslivsleder.
Han ble uteksaminert fra Hærens Krigsskole i 1970 og fra Hærens Stabsskole i 1981.
Han har tidligere gitt ut to bøker fra krigen i Nord-Norge 1940-45.