Hadsel kulturskole: Vårkonsert - skolekonsert

Om arrangementet

Tradisjonen tro og slik vi tidligere har snakket om kommer Hadsel kulturskolen med en egen vårkonsert til deres skole. Vi inviterer til skolekonsert i mai med elever og lærere fra kulturskolen. 
Formålet med konserten er å gi elevene et innblikk i ulike musikksjangre og kunnskap om instrumenter som blir brukt. Vi vil gi en presentasjon av hvilke muligheter som er i kulturskolen,  for at elevene kan utvikle seg videre i de kulturelle fagene, med særlig vekt på musikkfagene.  Konserten har en varighet på 45 minutter, og målgruppen vil være elever fra 1.- 6.