Temadag/Kirka vår: En viktig møteplass. En lokal kulturskatt. Et reisemål?

Om arrangementet

Kirka vår

En viktig møteplass. En lokal kulturskatt. Et reisemål? 

Fredag 6. september 2024, kl. 10.00-15.15, Stokmarknes... 

 

Kl.10.00 Velkommen

Ved ordfører Kjell Børge Freiberg

Kulturinnslag 

 

Kl.10.15

“Folk treng kirka og kirka treng folk, men treng kirka turistan?” 

Ved biskop Svein Valle, Sør-Hålogaland bispedømme

 

Kl.10.40 

Folkekirke og kulturskatt - hvordan prioriteres kirka i kultursektoren? 

Ved fylkesråd Arne Ivar Mikalsen, Nordland fylkeskommune 

 

Kl.11.00 Pause 

 

Kl.11.10

Lofotkatedralen - et turistmål. Hvordan kombinere en aktiv brukskirke med å være turistattraksjon?

Ved kirkeverge Siri Esperø, Vågan kirkelige fellesråd 

 

Kl.11.30

Pilegrimsled i Nord; Hålogalandsleden mellom holmer og skjær, og hvordan påkoble denne vakre leden til Olavsleden.

Ved prosjektleder Elisabeth Dreier, Gildeskål kommune 

 

Kl.12.15 Lunsj

 

Kl.12.50

Kirke- imellom og gamle kirkestier i Vesterålen, en glemt ressurs for lokalbefolkning og tilreisende?

Ved daglig leder kultursamarbeidet i Vesterålen, Anette Tunheim Jakobsen 

 

Kl.13.00

Hadsel kirke en ressurs i lokalsamfunnet og viktig samfunnsbygger i fortid, nåtid og fremtid.

Ved professor i teologi og forfatter Hallgeir Elstad 

 

Kl.13.30

«Fra fesk til kunst» – hvorfor og hvordan formidler kirkekunsten i Hadsel kirke en del av europeisk middelalderhistorie? Kirkekunsten i Nord Norge og forbindelser over Nordsjøen til kunstsentre i Nederland, Nord-Tyskland og England og videre til Frankrike.

Ved Stephan Kuhn, Førstekonservator Trondenes Historiske Senter, Stiftelsen Sør-Troms Museum 

 

Kl.13.50 Pause

 

Kl.14.00

Når tro og liv møtes.

Ved Nils Jøran Riedl sogneprest i Gildeskål og utøvende kunstner 

 

Kl.14.20 Avslutning og oppsummering.